Bokens historia

Boken har alltid varit en naturlig del i vår vardag även om antalet böcker som trycks sakta minskar i takt med att den digitala världen tar över allt mer. Det blir färre kataloger som trycks och även romaner kommer ut som e-böcker. Men de gamla böckerna kommer förhoppningsvis att bevaras och det är ändå något särskilt att köpa sina favoritböcker som inbundna, för att ha och läsa dem i fysisk form framför en läsplatta. Men har vi reflekterat över bokens historia och hur tillverkningen av den har sett ut genom tiderna?

Bokens tillverkning

Fram till 1400-talet så handskrevs böckerna exemplar för exemplar. Trycktekniken fanns men var inte särskilt effektiv och kvalitén blev inte tillräckligt bra. Johann Gutenberg var den som utvecklade trycktekniken på ett avgörande sätt då han fann ett sätt att gjuta med separata bokstäver. Han utvecklade också själva tryckpressen och gjorde en färg som fungerade bra som trycksvärta. Nu kunde böcker börja tryckas i större antal och exemplar än tidigare. Fram till 1800-talet så såg grunderna för tryck ganska lika ut, men nu började handpressarna att ersättas av maskiner. Hantverket blev nu en industri och böcker kunde produceras i ännu större upplagor.

Bokillustrationer

Från början, innan Gutenbergs tryckteknik så fanns illustrationer i böcker som då var tryckta med träblock där både text och bild skars ut. Därefter, på 1600-1700 talet så använde man sig istället av kopparstick. Illustrationer i böckerna var viktiga, särskilt i de tekniska ämnena då de hade en stor betydelse i kunskapsutvecklingen. Litografin kom sedan på 1790-talet och är en plantrycksmetod. Teckningen gjordes då med en krita eller tusch på en plan kalksten. Stenen fuktades och färgades därefter in, när fukten sedan torkades av så stannade färgen kvar i kritans eller tuschens fett på stenen. På 1800-talet så utvecklades fler metoder för att trycka illustrationer och fotografin kom även under denna tid.