Bokrean 2014 och om dess historia

Historien om bokrean börjar redan 1920 då förlagen ville sälja slut på sina restupplagor. Endast böcker som var fem år eller äldre lades ut för försäljning. Vid detta årtionde så fanns det inga specifika regler för reans utformning utan det var mer- en startade och resten följde efter. På 30- talet så började en mer genomtänkt bokrea ta form. Tankar som att rean inte fick ligga för nära julhandeln exempelvis. Förlagen började enas om specifika datum som runt den 15 februari. På 40- talet så började förlagen att samarbeta för en billigare marknadsföring. 1940 så gick tre förlag samman och tryckte upp en katalog med böcker och dess reapriser, 1945 så var det 14 förlag. På 50-60 talet så började även media att uppmärksamma den årliga bokrean som traditionsenligt kördes i gång i februari varje år. På 70- talet så svalnade intresset något då bokrean ansågs ha för höga priser samt att samma boktitlar återkom år efter år. I slutet på 80- talet vände den nedåtgående trenden då drastiska åtgärder som kraftiga prissänkningar var en del i framgångsreceptet.

För bokhandeln i dag är bokrean årets viktigaste period och uppmärksammas både i media och via försäljningskataloger. Rean finner du inte bara i bokhandeln utan även i många varubutiker och matbutiker. Den stora bokrean förefaller än i dag i februari men nu för tiden oftast i slutet av månaden. År 2013 drog rean i gång den 26 februari och 2014 så började den 25 februari.