The Black Swan (svarta svanen-teorin)

Här kommer ett boktips om en bok där du kan lära din om osäkerhet och oväntade händelser.

Vi hittade detta boktips hos Mr Green som är ett internetcasino och ett av de allra bästa gratis casinon som finns tillgängliga för oss i Sverige. Detta spelföretag har hämtat mycket av sin filosofi från Nassim Nicholas Talebs bok The Black Swan.

Boken heter också Cygne noir och kan kallas för svarta svanen-teorin.

Boken tar upp att de händelser som händer i våra liv, i ekonomin, politik osv är någonting som vi inte har kunnat påverka på grund att vi inte tänker abstrakt. Vi människor har en förmåga att inte förstå oss på kaoset. Vi försöker istället att förutse händelser utifrån den utgångspunkt och tankesätt att de redan har hänt.

En ”svart svan”-händelse har att göra med någonting som är i princip omöjligt. Att man motbevisar någon som innan händelsen har varit en sanning. Ordet ”svart svan” kommer från ett historiskt uttalande om att alla svanar är vita. Innan man upptäckte Australien så var detta en sanning för alla som levde under den tiden. Men sedan när man hade kommit i land på Australien så såg man att där fanns svanar som var helsvarta. Den begränsningen finns kvar än i dag anser Nassim Nicholas Talebs. Det är en begränsning som inte är bra för vårt sätt att lära oss från det vi har sett och upplevt.

I boken så uppmanar författaren Nassim Nicholas Talebs att ta våra egna liv och de största händelserna som har inträffat. Och vi ska ställa oss frågan ”Hur många avgörande ögonblick har jag kunnat förutse?”

Nassim Nicholas Talebs är en professor och före detta trader på börsen. Han arbetade i finansbranschen mellan 2007 och 2010 och gjorde stora pengar med sina egen hedgefond. Han kunde se att krisen var på väg, han använde sin teori om svarta svanen. Han hade tröttnat på att vara trader och skapade därför sin egen hedgefond. Han kritiserade finansbranschen och varnade för de finansiella kriserna innan han gjorde en förmögenhet på fonderna i den kris som han förutspådde med hjälp av sin teori.

Hans teori består av tre stycken svanar. Vi har försökt att översätta dem på bästa sätt men vi infogar också texten på originalspråket.

Den oproportionerliga roll med hög profil, som är besvärliga att förutspå, och sällsynta händelser som är bortom normala förväntningar i historia, vetenskap, ekonomi och teknik

Den icke-beräkningsbarhet av sannolikheten för de följd av sällsynta händelser med vetenskapliga metoder (på grund av själva karaktären av små sannolikheter).

De psykologiska fördomar som gör människor kollektivt blinda för osäkerhet och omedvetna om den kraftfulla roll de spelar i sällsynta fall i historiska frågor.

Och citat av originaltexten på engelska:

The disproportionate role of high-profile, hard-to-predict, and rare events that are beyond the realm of normal expectations in history, science, finance, and technology beyond the realm of normal expectations in history, science, finance, and technology

The non-computability of the probability of the consequential rare events using scientific methods (owing to the very nature of small probabilities)

The psychological biases that make people individually and collectively blind to uncertainty and unaware of the massive role of the rare event in historical affairs